Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού Βερολίνου

Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού Βερολίνου υποστηρίζει και προωθεί τον ελληνικό πολιτισμό σε ολόκληρο το γερμανόφωνο χώρο. Από το 1995, χρονιά ίδρυσης του Παραρτήματος, στεγάζεται στο κέντρο του Βερολίνου και διαθέτει βιβλιοθήκη και χώρο πολλαπλών εκδηλώσεων. Η εργασία του επικεντρώνεται κυρίως στην παρουσίαση εικαστικών εκθέσεων, λογοτεχνικών αναγνώσεων, θεατρικών και κινηματογραφικών έργων από την Ελλάδα, στη διοργάνωση διαλέξεων και σεμιναρίων, καθώς και στην λειτουργία της βιβλιοθήκης, την παροχή γενικών πληροφοριών για πολιτιστικά θέματα καθώς και την προσφορά μαθημάτων ελληνικής γλώσσας.
Αρχή του Ιδρύματος είναι ο διάλογος και η διαμεσολάβηση μεταξύ του ελληνικού πολιτισμού και του πολιτισμού της χώρας που φιλοξενεί τις δραστηριότητές του. Ως εκ τούτου, συνεργάζεται στενά με γερμανόφωνους φορείς κατά τη διοργάνωση των εκάστοτε εκδηλώσεων που διοργανώνει, ένα μικρό μέρος των οποίων φιλοξενείται στους χώρους του.
Το Ίδρυμα δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς του πολιτισμού. Φυσικά, το κέντρο βάρους μετατίθεται συχνά, αναλόγως των επίκαιρων πολιτιστικών και πολιτικών πραγμάτων. Το Παράρτημα Βερολίνου δίνει ιδιαίτερη σημασία στη διάδοση της ελληνικής γλώσσας, προσφέροντας από την εποχή της ίδρυσής του μαθήματα γλώσσας σε διάφορα επίπεδα, φιλοξενώντας ετησίως περί τους 100 ενδιαφερομένους.

 

Griechische Kulturstiftung in Athen   Griechisches Kulturministerium   Griechisches Außenministerium Kulturolympiade  Olympic Games - Athens 2004   Patra-Kulturhauptstadt Europas 2006   Thessaloniki: Candidate city EXPO 2008