Δήλωση συμμετοχής στο Παγγερμανικό Σεμινάριο για τη Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας
με τον καθηγητή Γεώργιο Μπαμπινιώτη
 

Συμμετοχή:

στο α΄ μέρος του σεμιναρίου
στο β΄ μέρος του σεμιναρίου
σε αμφότερα τα μέρη του σεμιναρίου
στη δεξίωση που θα ακολουθήσει μετά το β΄ μέρος του σεμιναρίου

Ονοματεπώνυμο:

 

Πλήρης διεύθυνση κατοικίας:

 

Αριθμός τηλεφώνου:

 

Στοιχεία του σχολείου ή άλλου φορέα
στον
οποίον εργάζεσθε:

Ηλεκτρονική διεύθυνση:

 

 

Λόγοι για τους οποίους συμμετέχετε στο σεμινάριο:

Θέματα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εσάς:


Επιστροφή στις εκδηλώσεις

Zurück zu den Veranstaltungen