Ο Ανδρέας Βούσουρας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957. Από το 1979 ως το 1982 παρακολούθησε μαθήματα Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Nanterre, στο Παρίσι. Εκτός από τη ζωγραφική και τις εγκαταστάσεις ασχολείται με την οπτική ποίηση και τη σκηνογραφία.

Έχει στο ενεργητικό του ατομικές εκθέσεις και ομαδικές εκθέσεις στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Πόρτο, το Λέβερκουζεν, το Λιντς και τη Κωνσταντινούπολη. Έργα του υπάρχουν στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, στην Πινακοθήκη Πιερίδη και σε πολλές ιδιωτικές συλλογές. 

 Τα έργα του Βούσουρα είναι κυρίως περιβάλλοντα, εγκαταστάσεις και κατασκευές. Η σχέση χρόνου-ύλης και η ατομική-συλλογική μνήμη είναι δύο θέματα που τον απασχολούν συστηματικά.

Στα μεταγενέστερα έργα του, η εγκατάσταση είναι το κέλυφος μέσα στο οποίο συνυπάρχουν η ύλη και το πνεύμα  με την μνήμη της  ανθρώπινης δράσης. Τα αντικείμενα μετουσιώνονται σε σημεία και σύμβολα, ενώ ποικίλα υλικά που χρησιμοποιεί στα έργα του όπως πίσσα, κερί, βαμβάκι, γυαλί, πανί, ξύλο, σχοινί, μέταλλο, φωτογραφίες, έχουν συχνά εγγεγραμμένη μέσα τους τη φθορά του χρόνου και της ανθρώπινης επέμβασης.


Andreas Vousouras wurde 1957 in Athen geboren. Von 1979 bis 1982 studierte er Soziologie an der Universität Nanterre in Paris. Außer der Malerei und der Installationskunst beschäftigt er sich auch mit optischer Poesie und der Bühnenbildnerei.

Sein künstlerisches Schaffen umfasst Einzel- und Gruppenausstellungen in Athen, Thessaloniki, Porto, Leverkusen, Leeds und Istanbul. Werke von ihm finden sich im Mazedonischen Museum für Zeitgenössische Kunst, in der Pinakothek Peiridi und vielen Privatsammlungen. 

Die Werke von Andreas Vousoura sind überwiegend Installationen und Konstruktionen. Die Beziehung zwischen Zeit und Materie sowie die zwischen individuellem und kollektivem Gedächtnis sind zwei Themen, die seiner Arbeit systematisch zugrunde liegen.

Bei seinen späteren Werken ist die Konstruktion die Hülse, in der das Material und der Geist mit dem Gedächtnis des menschlichen Handelns koexistieren. Die Dinge werden in Zeichen und Symbole umgewandelt, während verschiedenartige, von ihm verwendete Materialien, wie Teer, Wachs, Baumwolle, Glas, Leinwand, Holz, Seil, Metall, Fotografien oftmals Spuren der Zeit oder menschlichen Einwirkens aufweisen.